Sektor 4 is die plase rondom Wellington, en dit sal moeilik wees om dit op 'n kaart aan te dui.

Sektor 4 se Selfoon nommer is 0824691502

Die selfone word op elke SAPD voertuig gehou wat aan 'n spesifieke sektor toegeken is, en kan deur lede van die publiek geskakel word, in geval van nood.

Dit is natuurlik bo en behalwe die 10111 noodnommer of die plaaslike Polisie stasie 021 8648440