Christelike Lektuurfonds (CLF)  – Die Boodskap van die Bybel aan almal deur gratis en bekostigbare leesstof in elkeen se taal.

www.clf.co.za

info@clf.co.za

021 873 6964

CLF verskaf sedert 1957 Christelike leesstof aan verskillende taalgroepe in Suid-Afrika en ook oor ons landsgrense heen. Temas spreek onder meer geloofsgroei en evangelisasie aan, maar ook sosiale kwessies soos MIV, tienerswangerskappe, alkohol- en dwelmmisbruik en mishandeling. Pamflette is gratis in beperkte hoeveelhede beskikbaar. CLF is aangewese op donasies om hierdie sending voort  te sit.

Die Een miljoen Bybels vir een miljoen kinders-projek is in 2010 afgeskop en vir slegs R60 kan individue ʼn Bybel borg vir ʼn kind in een van sewe tale – Afrikaans, Engels, Sesotho, isiZulu, isiXhosa, Setswana en Sepedi. Vir meer inligting hieroor stuur ʼn e-pos aan info@clf.co.za

CLF - Christelike Lektuurfonds

Posted by admin on October 16, 2012