Breytenbach Sentrum, Burgerstraat 14,Wellington (7654) / BreytenbachCenter,14 Burger  Street,Wellington(7654)   Tel / Fax: 021 873 2786

drakensteinkunsvereniging@gmail.com    /   www.facebook.com/DrakensteinKunsverenigingArtsSociety

Die Drakenstein Kunsvereniging is op 23 Maart 2008 deur Desere Malan gestig. Dit is 'n nie-winsgewende organisasie wat afhanklik is van befondsing en lede-geld om effektief tekanfunksioneer.

 Die doel van die Drakenstein Kunsvereniging is om die gemeenskap waarbinne ons grense val op te hef en te bemagtig deur die aanbieding van werkswinkels, opleiding, kunsuitstallings en  lesings. Ons wil die ruimte en geleentheid skep vir mense om hulle kreatiwiteit positief uit te leef, want kreatiwiteit gee die gees vlerke.

Kuns.jpg

Kuns_2.jpg