logo.jpg


Bestuur van Helpende Hand  -  Wellington en Paarl

Voorsitter Wellington Tak:  Deon Steyn  -  deon88@telkomsa.net 

Streekraad Voositter Wes Kaap: Attie Barnard   shh-Wellington@outlook.com

Tesorier                                Brenda Gagianio:-     zs1eg@ibits.co.za

Voorsitter Paarl Tak:            Wena Bartie - wbartie@vodamail.co.za

Webtuiste: http://www.helpendehand.co.za/

Laai asb. Ondersteunersvorm af : Ondersteunersvorm.pdf voltooi en epos na shh-Wellington@outlook.com  

 


Solidariteit Helpende Hand Wellington-tak stig studiefonds

Solidariteit Helpende Hand Wellington-tak streef daarna om hulp te verleen aan dié gedeelte van die Wellingtonse gemeenskap wat nie deur regeringsbronne gehelp kan word nie. Hulp op die gebied van Onderwys en opleiding is een van ons grootste prioriteite: daarom is ons trots om aan te kondig dat ons ‘n Studiefonds gestig het waaruit Wellington se jongmense baat gaan vind.

Die fonds het in ‘n kort tydjie mooi gegroei.  Met die ondersteuning van die Wellingtonse gemeenskap gaan dit in iets besonders ontwikkel.

Ongeveer 6 Jaar lede was daar ʼn behoefte identifiseer om ʼn tak van Helpend Hand in Wellington te stig en sedertdien was daar baie goeie en mooi suksesse behaal. Een van hierdie suksesse was ʼn 16 jarige dogter, wat  ongeveer vier jaar gelede gesukkel het met haar skool prestasies en weens haar ouderdom en omstandighede was sy by verskeie skole weggewys. Danksy die deursettings vermoë van ʼn paar plaaslike individue, skenkings van goedhartige donateurs en Solidariteit hoofkantoor kon hierdie kind die laaste drie jaar van haar skoolloopbaan aan die Hoërskool Gimnasium in Worcester voltooi, waar sy ook in die koshuis opgeneem was. Die ondersteuning wat hierdie kind by die skool gekry het was ongelooflik en vandag werk sy in Amerika waar sy praktiese ondervinding opdoen.

Daar is ook verskeie ander plaaslike studente wat deur die Wellington tak van Helpende hand ondersteun word en daarom was die behoefte identifiseer om in Studiebeursfonds vir Wellington te stig. Sonder die ondersteuning van die gemeenskap sal dit egter nie moontlik wees nie en wil ons ʼn beroep op u doen om hierdie belangrike saak te ondersteun. Donateurs of skenkers kan ook aanvra vir ʼn Artikel 18 A sertifikaat wat gebruik kan word vir gedeeltelike belastingvrystelling.

Meer inligting tov van Helpende hand kan gevind word op die Webtuiste van Solidariteit helpende hand se Webtuiste by : http://helpendehand.co.za/studiefonds/. Indien u bereid is om by die dag tot dag bestuur van die Helpende hand betrokke te raak, hoor ons ook graag van u. Die aansoekvorms vir ondersteuners kan gevind hierbo wat na voltooing gestuur kan word na shh-Wellington@outlook.com 

Dit is nou die regte tyd om by te dra aangesien ons ‘n “RAND VIR RAND” aanbod ontvang het.  Vir elke rand wat ons uit die Wellingtonse gemeenskap ontvang, is ‘n bekende donateur bereid om dit te ewenaar!

Kontak ons gerus as julle belangstel om by te dra. 

 Rig navrae na:   SHH-Wellington@outlook.com of Skakel met

Deon Steyn:      Voorsitter Wellington Tak                     076 161 0116

Waldy Bartie:    Voorsitter Paarl Tak                              082 455 6932

Attie Barnard:   Streekraad Voorsitter Wes Kaap            082 853 2827 

 

Wes Kaap Streekraadsvergadering word in Wellington gehou

Tydens die Streekraadsvergadering word daar afskeid geneem van die uittredende Uitvoerende Direkteur, dr. Danie Langner en die nuwe man aan die stuur van Solidariteit Helpende Hand as Uitvoerende hoof dr. Danie Brink word ook by die geleentheid verwelkom

Helpende_Hand_-_Streek_ver_5.jpg

Helpende_Hand_-_Streek_ver_7.jpg