psychologyHUBwellington

we share with you helpful psychology-related information

 y1.png

COMMUNITY LECTURES                                “Tea Talks”

Sharing what we know and learning what we still need to share”

Tea Talks is an informal psychology forum where you can ask questions about the topics presented, and in turn share your own wisdom.  The confirmed 2013 presentations will be on:  

  • Wednesday 28 August:  The effect of unresolved childhood traumas on the physical and emotional well-being of adults – Irene Strydom  

During childhood trauma, stress hormones suppress the hippocampus activity in the brain and normal processing of an unpleasant event does not take place.  The body cannot continue with a normal flight or fight reaction and a “snapshot” of the traumatic event is therefore frozen in the bodily system.  Many emotional and physical problems in adulthood can be traced back to these uncompleted events of the past.         

The talks will be held at the Breytenbach Centre in Malherbe Street in Wellington at 19:00. Cost: R25  

Enquiries regarding the upcoming lectures may be directed to Irene Strydom at irenes@mweb.co.za /

fax 0866 89 2991

Web:  www.irenestrydom.co.za  


 

 psychologyHUBwellington

Ons gesels oor interessante sielkunde-verwante onderwerpe

y1.png

 LESINGS VIR DIE GEMEENSKAP                      “Teepraatjies”  

“Ons deel graag ons kennis, maar leer ook wat ons nog met mekaar kan deel”

Tea Talks is ’n informele sielkundeforum waar jy kan vrae vra, deelneem aan gesprekke, en jou eie kennis kan deel oor die onderwerpe wat aangebied word.  Die 2013 lesings word aangebied op:  

  • Woensdag 15 Mei:  Boeliegedrag – Karien Schoeman
  • Woensdag 28 Augustus:  Die effek van onverwerkte kindertrauma op die fisiese en emosionele gesondheid van volwassenes – Irene Strydom  

Tydens kindertraumas word streshormone afgeskei wat die werking van die hippokampus in die brein onderdruk wat tot gevolg het dat die normale prosessering van ‘n slegte gebeurtenis nie plaasvind nie.  Die liggaam kan dan nie voortgaan met die normale veg of vlug reaksie en ‘n “skyfie” van die traumatiese gebeure word in die liggaamsisteem gevries.  Heelwat emosionele en fisiese probleme wat ‘n persoon later in sy volwasse lewe ervaar, kan herlei word na die oorblyfsels van hierdie onafgehandelde belewings.  

Die praatjies vind om 19:00 by die Breytenbachsentrum in Malherbestraat Wellington plaas.  Koste: R25

Navrae oor die praatjies kan gerig word aan Irene Strydom by irenes@mweb.co.za

faksnommer: 0866 89 2991 /

Web:  www.irenestrydom.co.za