Satsie.jpg

STASIE 150      Inligtingstuk!       15 November 2012

Ons het baie lanklaas kontak gemaak dmv 'n gesamentlike vergadering. Ons het egter met indiwidue alleen vergader om mekaar se tyd te spaar en het dan net op indiwiduele projekte gefokus. Ons dink dat info dmv eposse almal se tyd spaar en maklik almal kan bereik! Bestudeer asb die inligting en lewer komentaar.

Ek wil nou graag die datums min of meer vasstel ...en indien 'n datum nog onseker is dan net die maand waarin die “event” gaan plaasvind. Ek is besig om 'n tydlyn saam te stel. Ek vra dat elkeen asb die info korrigeer en verder aanvul. Dis net n konsep tydlyn....ons sal dit eers weer onder julle  sirkuleer as dit finaal is , voordat ons dit iewers  publiseer!

 In 2012:  

 • Vlae is gefinaliseer en word tans geprint : Fahlenfleck en Baileys
 • “Mothers of Wellington” se Valley vamps Calender se fotografie kan by stasie plaasvind.( Riana Scheepers, Trudy, Marlene le Roux)
 • opsit van die vlae in Hoofweg aan 13 pale; ATKV en Herbert Sills
 • Logo beskikbaar vir gebruik . Maar na goedkeuring deur Coretha en Christine
 • “Briefhoof” in vorm van watermerk beskikbaar ...maar mag net uitgaan op briewe wat reeds deur my of Christine goedgekeur is.
 • Brosjure beskikbaar in proef-vorm vir goedkeuring teen 25 November; Dr Jurie Joubert
 • beplanning van aanplantings by stasie: Verfraaiingskomitee, Drooprojek  en Sakkie
 • Brosjures gedruk en beskikbaar vir uitdeel: Jurie Joubert en museum personeel help met verspreiding
 • Johan Rademeyer; Skoonspuit van die stasie-brug en moontlike opgradering en skoonmaak om stasie perseel en die onmiddelike omgewing waar moontlik.
 • Aanbring van ekstra vullisdromme in en om die stasie area.. (munisipaliteit via Ronald Brown)
 • her-nu en opgradeer inligting  vir reklame op alle gratis webwerwe/ Christine
 • Museum versamel inligting vir publiek oor Stasie 150. Museum personeel werk aan uithangborde en kennisgewings wat wissel by museum om te gebruik in 2013. Iets wat buite kan opkom op die sypaadjie

 2013:

 • JAN:Mnr Herman Bailey/ Klopse optrede op ?? Januarie en wat behels die gebeure in detail. Klein vlaggies en 'n banier???
 • JAN: Lions en gevangenisdiens maak stasie area goed skoon
 • JAN: CPUT se SR en wyke  doen verwelkoming van eerste jaars en bekendstelling aan die stasie (Sussa en Timothy)
 • JAN en FEB: opvolg optredes van Klopse by verdere  kompetisies..?? datums kan die groepe dalk roteer sodat almal iewers n beurt kry??
 • FEB: CPUT Karnaval (gee korrekte datum.) Sarelle Lourens (sr voorsitter)sarelle.lourens@gmail.com Tema is treine en stasies.
 • MAART: Elna von Sch:  “Vroue vat hande”op die brug met Burgemeester (gee datum en korrekte benaming asb)
 • MAART: CPUT studente neem aantal kinders van Huis Andrew Murray op EduTrain na Simonstad reel self.
 • APRIL: sportdag vir skoliere van die Hoërskole.  Mnr Jones van Bergrivier Sekonder (nog nie gefinaliseer en kan dalk saamval met
 • ??  :CPUT Sportdag vir skoliere en studente (bestaande geleentheid wat net uitgebrei word)
 • MEI : ATKV se kultuurfees by die stasie terrein : Tharina Sweidler. Konstrenasie op die stasie en moontlike reunie van die “Stasie-arm- skool”
 • 1 MEI: SAD Half Marathon ???? Hentas Kotze. Kan stasie inskakel?
 • JUNIE: Romantiese naweek vir paartjies. Albertus Buckle
 • JUNIE: Jaarvergadering van museum met dana Snyman wat praat oor STASIES.
 • JULIE: Treinreis vir gesinne na Kaapstad vir vertoning by  Kunste Kaap teater. Elna von Sch en Marlene le Roux van Arts Cape
 • JULIE; ATKV se Winterbal …. Hentas Kotze datum??
 • AUGUSTUS: Vrouedag vieringe: Burgemeester en Elna von Schlicht en vroue van ons gemeenskap op die stasie. Datum??
 • Bainskloof Ultra Marathon..... ??? Hentas..sal iets kan gebeur?/
 • SEPTEMBER: Aanplant van 150 nuwe bome op stasie terrein vir Boomplantdag: Verfraaing/ droom projek/ albert/ steph en sakkie
 • OKTOBER: Okasie op die stasie! Herman le Roux en die Bovlei wynkelder. Alles reeds in plek soos verlede jaar. Datum??
 • NOVEMBER: Victoriaanse “high tea” vir Stasie 150 ! (met wyn). op die peron. Malans van Versailles (ons doen alles eers volgende jaar...en gaan werk met 'n proffesionele “eventmanager”) 

onsekerhede?

 • Rolbal 75 feesgeleentheid ???? Pieter Myburg Datum?
 • Golfdag …. ??? Koos le Roux??
 • Sakemanne en vroue ontbyt in Kaapstad!????? Wie? En die datum? (attie van mattelo/ sakekamer?)
 • Uitstappie vir bejaardes na die Stasie – Tharina en ACVV
 • 'n Gids/se  om inligting te versprei op stasie – opleiding en inligtingsmateriaal – Olivia  van die museum
 • Tuinbou se oop tuine in Oktober 2013?? Susna du Toit
 • Erkenning en bymekaar-kom-geleentheid vir oud-stasie personeel- Tharina
 • Info en embleem/kenteken vir huidige pendelaars!...Tharina
 • uitstallings van miniatuur trein modelle- Tharina
 • Opgradering van die voorkoms van die stasiekafee- Drooprojek en ander. Dalk Sakekamer? Dalk Ilse le Roux?
 • Gaan boerdery gemeenskap  betrokke raak...Boerevereniging?? en Wyntoerisme??? VLV???
 • Watter bydrae gaan die toerisme vereniging maak??
 • Breytenbach sentrum: Optredes en uitstallings met Stasie / spoorlyne en treine as tema. (Annegreth, Theo en Heindrich?)
 • Aansporing vir laerskole om hul kurrikulum aan te pas by Stasie tema. Bertie Schreuder...eers in Desember.


                     

Vorderingsverslag van Stasie 150 fees

 Tydens 'n suksesvolle afskopvergadering is 'n komitee aangewys:( Coretha Odendal, Olivia Le Cordeur, Christine Siebrits, verskeie projekleiers om aksies te loods)

 'n FINALE reklame rooster met die feesjaarprogram vir 2013, sal in November bekend gestel word.

 Voorlopige aksies vir 2013:

 • Klopse sal fees afskop in Januarie met straatmars vanaf stasie tot by Boland Stadion (met 'n feesbanier.)  Hulle sal ook betrokke wees met oprig van verskeie feesvlae by die stasie en omgewing.
 • Safari halfmarathon en Bainskloof Ultramarathon sal probeer om die stasie  by hul geleenthede te inkorporeer.(Hentas Kotze)
 • Raadslid Albertus Buckle onderneem om 'n romanties treinrit vir paartjies te organiseer
 • Burgemeester Gesie van Deventer se kantoor onderneem dat die vrouedagvieringe in 2013 by die stasie sal wees.(Augustus)
 • Die ATKV (Tharina Sweidler) beplan 'n gesins-en kultuurfees naby die stasieterrein. Dit sal o.a poog om 'n uitstalling van model treintjies en model stasies te huisves, 'n reuse mekltert (vir Guiness books of records) word beplan, perdekarretjies sal loop (voorlopers van die spoorvervoer / Pakkies Burger), kultuur-stalletjies vir enterpeneurs en plaaslike besighede,(moskonfyt, koeksisters, bolandse koesusters met klapper, wyn, whiskey, olywe, droë vrugte, neute, mebos,      tuisgebak en konfyte, en vars produkte en boerewors), boeremusiek orkes, uitstalling van ou motors/ trekkers, implimente ens. Besighede in die gebeid gaan betrek word. Moontlik in Maart.
 • 'n Rugby-en netbal-skolesportdag in April(?) met optogte. Spanne het stasiename  ens. om bewuswording by hoërskoolleerder te skep . Poging om CPUT se karnaval optog daarby te inkorporeer. Vlotte en die karnavaltema sal dan aansluit by die stasietema. ( Gustav Jones, Bergrivier en CPUT)
 • 'n Stylvolle lang-tafel-verjaarsdagete op die peron in November. Kaartjie verkope deur Computiket en funksie word saamgestel deur “CPUT Event Managing Department”. Onder die beskerming van Mev Elmien Malan en Annerien de  Reuck. Dit is vroeg in November.
 • Die Rolbalklub  is 75 jaar en het reeds aangedui dat hulle 'n spesiale rolbaldag gaan hou.      Spelers in klere van ouds ,sal per trein kom. (Pieter Myburg)
 • Bovlei se Okkasie-op-die-Stasie  is reeds in plek (Herman le Roux)

Aktiwiteite wat tans nog aandag benodig. (Ons benodig finansiering en projekleiers.Ons soek asb volunteers om hulp aan te bied!! ) (epos:welmus@telkomsa.net)

 • Opknapping van potplante ens. op peron (deur verfraaingskomitee.??)
 • Opknapping van teeroppervlak en afbakening van parkeerplekke op parkeerarea (munisipaliteit se werke departement ???)
 • opknapping van heinings  in en om die stasiegebied (werksverskaffing aan werkloses,( lone ?????)
 • skoonmaak van die spoorlyngebied, peron, parkeerarea en omliggende toegangsroetes (dalk Lionsklub/ Korrektiewe Dienste om rommel op te tel ?)
 • feesvlae word beplan om aan lamppale te hang in Stokeryweg en aan die verandah van die stasiegebou. (mnr Herman en Bernard Bailey en ATKV gaan probeer hande vat)
 • ontwerp van die feesvlae (?)
 • aanbring van 'n groot feesplakkaat /bord  wat ten toon gestel kan word naby stasie. Ons het die metaalplaat, maar benodig die aanbring van die verf en oprig van die pale. (plaaslike drukkers, grafiese ontwerpers en sierskrif-skrywers en' n borg daarvoor?)
 • aanplant van 'n boomlaning (wat van 150 bome?)langs die kort toegangspad wat uitdraai uit Stokeryweg en ook op die terrein. Ter herdenking aan die 150 jaar (moontlik met boomplantdag en saam met tuinbou-departement van Drakenstein munisipaliteit)
 • Soek iemand wat die stasiebrug kan skoonspuit met hoë-druk-spuit...ons het 'n spuit, maar kort 'n operateur.
 • Wil so graag 'n rit vir kinders op Edu Train reël
 • Wil so graag die bejaardes van Wellington op stasie trakteer en iets laat herleef van die verlede
 • Wil graag oud-spoorwegwerkers van Wellington byeenbring en vereer
 • Wil graag 'n beperkte aantal gedenkitems laat maak ...silwer teelepeltjie met      stasiewapen/embleem(?)
 • Wil graag 'n ordentlike pamflet laat druk met feesprogram en die geskiedenis( dr Jurie Joubert het reeds aangebied om dit saam te stel)
 • wil graag die stasiekafee weer 'n outydse voorkoms gee
 • wil graag iemand  op die peron hê wat besoekers kan inlig oor die geskiedenis en die moontlike uitstallings wys(model treintjies en stasiegeboutjies)
 • Wil graag 'n taxi-diens hê wat van die stasie na die midde- dorp en terug opereer. Al is dit net op telefoniese navraag. Taxi kan versier wees met stasie se feesplakker op die voertuig en klein vlaggies
 • 'n entoesiastiese skakelpersoon om inligting en kennis te deel met die nuwe eienaar van die stasie-hotel en die kafee, asook die sekuriteitspersoneel en  metropersoneel
 • Ons het besluit dat die plakkersgemeenskap onder die brug, buite ons mag gaan wees om te verwyder....maar dit sal wonderlik wees as iemand dit sou kon  aanspreek en met sukses afhandel
 • As Wynland Distriksdienste Raad vir ons fondse kan gee (Elna Von Schlicht)
 • As die voorgestelde golfdag wel sou kon plaasvind om fondse vir die projek te voorsien...vlae,      gedenkitems, pamflette, plakkers, reklame!!