WellingtonINFO is, 'n nie-winsgewende organisasie, wat ten doel het om deur middel van die betrokkenheid van die hele gemeenskap en die deel van inligting, ’n omgewing te skep waarin dit veilig is om te woon, werk en besigheid te doen.

WellingtonINFO, is a non-profit organization, which aim it is to share information and through the involvement of the whole community create an environment where it is safe to live, work and do business.